Langue
Informasjon på norsk

Økonomi

20/02/2007 ::  

Valuta: Tunisiske dinarer (TND) = ca. 5,2 NOK  
BNP: 28,17 Milliarder USD  
BNP vekstrate: 5,50 % 
BNP per innbygger: 2817 USD 
Arbeidsledighet: 13,9 % (2004)

Tunisia har en av de mest differensierte økonomiene på det afrikanske kontinentet. Et hovedanliggende for president og regjering er nettopp differensiering og oppgradering på alle områder, med sikte på en moderne og mindre sårbar økonomi i lys av utfordringene som følge av globaliseringen og særlig markedsåpningen mellom Tunisia og EU. Behovet for lånekapital er stort, og det oppfordres til utenlandske investeringer og samarbeidsprosjekter. Nåværende og potensiell arbeidsløshet, herunder blant det økende antall unge som blir ferdige ved universiteter og videregående skoler, forblir en av regimets viktigste utfordringer.

Envoyer cet article à un ami  
Print version
Norvège - le site officiel pour la Rèpublique Algeriénne / Ecrire à l'Ambassade / Contact information
© 2003/2007