Visum for turist- og familiebesøk

Du kan søke om Schengen-visum ved den norske Ambassade i Alger hvis Norge eller er hovedreisemålet (der du skal være lengst) innenfor Schengen-området. Hvis du ikke har noe hovedreisemål, skal du søke om visum ved utenriksstasjonen til det Schengen-landet hvor første innreise skal skje.

Viktig informasjon :

- Søker må alltid møte personlig når søknad leveres.
- Søknaden må inneholde alle relevante dokumenter.
- I visse tilfeller kan søker bli bedt om å framlegge ytterligere dokumentasjon.
- En fullstendig visumsøknad er ikke ensbetydende med at søknaden innvilges.
- Passet må være gyldig i minst 3 måneder etter at visumet er utløpt.
- Visumkontoret forbeholder seg rett til om å be om å få se tur-retur billett.
- Om visum blir innvilget må søker anskaffe seg en reise/sykeforsikring "Assurance-Assistance".  Forsikringen skal gjelde for samtlige Schengen-land, og minstedekningen skal være 30.000 Euro. Denne må forevises ved Ambassaden for at visum kan utstedes.
- Falske dokumenter eller / og uriktige erklæringer vil automatisk medføre annullering av visumsøknaden samt kunne umuliggjøre innvilgelse av visum til andre Schengen-land.

Det opplyses forøvrig at kun søker selv kan få svar om utfall på visumsøknaden.

DOKUMENTER SOM KREVES VED INNLEVERING AV SØKNAD OM TURIST VISUM OG FAMILIEBESØK TIL NORGE OG SVERIGE

NØDVENDIGE DOKUMENTER

Original

Fotokopi

2 nye passbilder (kun ansikt på nøytral bakgrunn)

2

 

Søknadsskjema for visum korrekt og leselig utfylt med store bokstaver i signert stand

1

 

Gebyr : DZD 5.900

   

Gyldig pass + kopier av side 1 av passet og av alle gyldige og utgåtte visum

1

 

Nasjonalt id-kort (C.I.N.)

1

1

Fødselsattest til søker på fransk

1

 

Familieboken til søker eller søkers far

1

1

C.N.S.S eller C.N.R.P.S til søker (lokal pensjonskasse)

  1

Garantiskjema for besøk

fra referansen i Norge signert og stemplet av politiet

1

1

Kopi av referansens norske pass / gyldig oppholdstillatelse i Norge

 

1

Bostedsattest

fra referansen i Norge

1

 
     

TILLEGGSDOKUMENTER SOM MÅ VEDLEGGES FOR

:

LØNNSMOTTAKERE

   

Arbeidsattest

1

1

Attest fra arbeidsgiver om at ferie er innvilget

1

1

3 siste lønnslipper

1

1

Kvittering for betalt skatt fra foregående år (Quittance d’impôts)

   

FUNKSJONÆRER

(offentlig ansatte)
   

Arbeidsattest

1

1

Attest fra arbeidsgiver om at ferie er innvilget

1

1

3 siste lønnslipper

1

1

SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

   

Medlemskort fra faglig forbund eller næringsbrev

1

1

NÆRINGSDRIVENDE / FORRETNINGSMENN

   

Bedriftens vedtekter (Statut de société)

1

1

Bevis på registrering i foretaksregisteret (Registre de commerce)

1

1

Attest fra handelskammeret (Chambre de commerce)

1

1

Kvittering for betalt næringsskatt (Paiement de la patente)

1

1

Kvittering for betalt skatt fra foregående år (Quittance d’impôts)

1

1

PENSJONISTER

   

Dokumentasjon på pensjon

1

1

STUDERENDE / UMYNDIGE BARN

   

Skoleattest eller immatrikulering ved universitet

1

1

Skriftlig legalisert tillatelse fra foreldrene for barn under 18 + kopi av foreldrenes nasjonale id-kort

1

1

 


Del på nettet   |   print