Visum for tjeneste- og forretningsreiser

Dersom hensikten med reisen til Norge er en tjenestereise eller forretningsreise er det spesielt viktig at invitasjonen fra norsk arrangør, forretningspartner e.l. inneholder utfyllende og relevant informasjon om den som inviterer, den inviterte og hva som er det konkrete formålet med oppholdet. Det er også viktig å levere søknaden i god tid før planlagt avreise slik at den kan behandles innen arrangementet skal finne sted. For øvrig dokumentasjon som kreves innlevert ved slike søknader fra Algerie, se nedenfor.

Viktig informasjon :
- Søker må møte personlig når søknad leveres.
- Søknaden må inneholde alle relevante dokumenter.
- I visse tilfeller kan søker bli bedt om å framlegge ytterligere dokumentasjon.
- En fullstendig visumsøknad er ikke ensbetydende med at søknaden innvilges.
- Passet må være gyldig i minst 3 måneder etter at visumet er utløpt.
- Om visum blir innvilget må søker anskaffe seg en reise/sykeforsikring (Assurance de voyage).  Forsikringen skal gjelde for samtlige Schengen-land, og minstedekningen skal være 30.000 Euro. Denne må forevises ved Ambassaden for at visum kan utstedes.
- Visumkontoret forbeholder seg rett til om å be om å få se tur-retur billett.
- Falske dokumenter eller / og uriktige erklæringer vil automatisk medføre annullering av visumsøknaden samt kunne umuliggjøre innvilgelse av visum til andre Schengen-land.

Det opplyses forøvrig at kun søker selv kan få svar om utfall på visumsøknaden.

DOKUMENTER SOM KREVES VED INNLEVERING AV SØKNAD OM VISUM TIL NORGE OG SVERIGE FOR OFFENTLIG TJENESTEREISER ELLER FORRETNINGSREISER.

NØDVENDIGE DOKUMENTER

Original

Fotokopi

2 nye passbilder( kun ansikt på nøytral bakgrunn)

2

 

Søknadsskjema for visum tydelig utfylt med store bokstaver i signert stand

1

 

Gebyr : DZD 5900

   

Gyldig pass + kopier av side 1 av passet samt alle benyttede sider

1

1

Nasjonalt id-kort (C.I.N)

1

1

Fødselsattest for søker på fransk

1

 

C.N.S.S eller C.N.R.P.S til søker (lokal pensjonskasse)

1

1

Personlig invitasjon i original (signert og datert) fra selskapet eller organisasjonen i utlandet hvor oppholdets formål og lengde framgår

1

1

Garantierklæring fra firmaet som dekker utgifter til reise og opphold i utlandet

1

1

TILLEGGSDOKUMENTER SOM MÅ VEDLEGGES FOR

:

LØNNSMOTTAKERE

   

Beordringsbrev (Ordre de Mission)

   

Arbeidsattest

1

1

3 siste lønningslipper

1

1

FUNKSJONÆRER

   

Beordringsbrev (Ordre de Mission)

1

1

Arbeidsattest

1

1

3 siste lønnslipper

1

1

SELVSTENDIG NÆRINGDRIVENDE

   

Medlemskort i fagforbund eller næringsbrev

1

1

FORRETNINGSMENN

   

Bedriftens vedtekter (Statut de société)

1

1

Bevis på registrering i foretaksregisteret (Registre de commerce)

1

1

Attest fra handelskammeret

1

1

Kvittering for betalt næringsskatt (Paiement de la patente)

1

1

Kvittering for betalt skatt fra foregående år (Quittance d’impôts)

1

1

 


Del på nettet   |   print