Informasjon om pass

Fra 1. januar 2004 blir pass bare utstedt i Norge, da alle nye pass må være maskinlesbare. Norske passøkere i Algerie må henvende seg personlig til ambassaden i Alger for å fylle ut passøknadsskjema.

Fra søknaden leveres vil det ta 6-8 uker før passet kan hentes ved ambassaden. Dersom det er helt nødvendig å reise tidligere kan det evt. utstedes et nødpass gyldig for kun én hjemreise. Det gjøres oppmerksom på at gyldig laminatpass (håndskrevet) fortsatt er godkjent reisedokument. Etter 26. oktober 2004 må alle norske reisende til USA ha maskinlesbart pass eller gyldig visum, også passasjerer i transitt.

Husk også at noen land krever at passet skal være gyldig opptil 6 måneder etter innreise. I Algerie kreves det normalt tre måneders gyldighet.

Dersom du har endret navn eller sivilstatus siden du sist fikk pass, må du ta kontakt med Folkeregisteret på ditt hjemsted. Dersom du skal utvandre fra Norge og/eller har endret navn må du ta kontakt med Sentralkontoret for Folkeregistrering, Postboks 6300 Etterstad, N-0603 Oslo, tlf: +47 22 07 72 61, fax: +47 22 07 71 08.

Søknad om nytt pass
Passøknadsskjemaer fylles ut og underskrives ved personlig fremmøte på ambassaden. Søker må ta med 2 passfotos. Bildene skal være fra samme serie, maks. 3 mnd gamle, i sort-hvitt eller farger med lys bakgrunn og i størrelse min. 36 x 47 mm. Bilder fra datamaskin godtas ikke, kun fra fotoboks eller fotograf. Bildet skal være tatt uten hodeplagg. Høyde, hårfarge og øyenfarge skal oppgis på søknadsskjemaet, også for barn. Søker må ta med utgått pass for innlevering samt annen gyldig legitimasjon med bilde. Man må også kunne dokumentere/bekrefte at man fortsatt innehar norsk statsborgerskap. Er passet gått ut for mer enn 3 mnd. siden, må ny fødselsattest forevises.

Ved tap av pass må forholdet umiddelbart meldes til politiet på stedet passet ble stjålet eller mistet. Attest fra politiet som beskriver omstendighetene rundt tapet leveres sammen med søknad om nytt pass.

Gebyr for pass er for tiden DZD 5500 for voksne og DZD 3300 for barn under 16 år.

I henhold til passloven, skal passøkers fødselsnummer (fødselsdato og personnummer, tilsammen 11 siffer) stå i passet. Dersom personnummer ikke er tildelt, må søknad sendes før det kan søkes om pass, se menypunktet til høyre på siden "Likningskontoret i Oslo".

Passets gyldighetstid er normalt ti år. For barn under 5 år er gyldighetstiden to år, for barn mellom 5 og 10 år tre år og for barn mellom 10 og 16 år fem år.

Pass til barn opptil 16 år
Etter norsk lov må barn ha eget pass og alltid selv være tilstede ved innlevering av passøknad. Minst en av foreldrene være med passøker og ha med egen legitimasjon. Ved delt foreldreansvar må den av foreldrene som ikke møter, sende med legalisert skriftlig samtykke, samt original eller legalisert kopi av godkjent legitimasjon med bilde (pass, førerkort, id-kort). Eneansvar (tildelt ved doms kjennelse eller avtale) for barn må dokumenteres. Søknadspapirene undertegnes ved ambassaden av barn over 10 år. Barnets utgåtte pass innleveres. Ved førstegangspass, se eget menypunkt for førstegangspass til barn til venstre på siden.

Barn født i utlandet av norsk mor (etter 01.07.1979), er automatisk norske uansett mors sivile status. Barn født i utlandet av norsk far og utenlandsk mor er også automatisk norske, hvis foreldrene er gift. Barn født utenfor ekteskap med norsk far kan etter nærmere vilkår få norsk statsborgerskap. Faren må i dette tilfelle kontakte ambassaden eller annen utenriksstasjon for å fylle ut et eget søknadsskjema som deretter sendes angjeldende fylkesmann i Norge. Dersom søknaden blir godkjent, kan barnet få norsk pass.

For barn som ikke er født i Norge og aldri har bodd fast der, utstedes det pass inntil dagen før vedkommende fyller 22 år. Dersom statsborgerskapet ønskes beholdt må det søkes spesielt om dette etter fylte 21 år, men i god tid før fylte 22 år, se eget menypunkt for statsborgerskap til venstre på siden.


Del på nettet   |   print