For informasjon om hvem som kan søke familiegjenforening med familiemedlemmer i Norge, se informasjon fra UDI på deres internettsider (se UDI Regelverk). Nedenfor finner du informasjon om hvilke dokumenter som kreves ved innlevering ved ambassaden i Alger av søknad om arbeids- og oppholdstillatelse for familiegjenforening.

Les mer

For å kunne søke om arbeidstillatelse eller studieoppholdstillatelse i Norge må et konkret og personlig arbeidstilbud eller en studieplass må være innvilget før søknaden leveres og skriftlig dokumentasjon på tilbudet vedlegges. Mer informasjon om betingelsene finner du på UDIs nettsider, se UDI Regelverk. For dokumenter som må legges ved en søknad som innleveres ved ambassaden i Alger, se...

Les mer

Som hovedregel kan en utlending som ønsker familiegjenforening i Norge ikke reise inn i landet før arbeids- eller oppholdstillatelse er innvilget. Dette innebærer at søknaden om familiegjenforening skal fremmes fra utlandet. Dersom visse vilkår er oppfylt finnes det imidlertid en unntaksregel som tillater visse utlendinger som ønsker familiegjenforening med ektefelle eller registrert partner å...

Les mer