Photo: Flickr/Martin Duff by Creative Commons

Naturkatastrofer

Sist oppdatert: 20.01.2015 // Jordskjelv forekommer i Algerie. Det er anbefalt å være oppmerksom og mentalt forberedt på hva man skal gjøre om man skulle oppleve et jordskjelv.

Hvert år registeres mellom 80 og 90 mindre jordskjelv i Algerie. Det siste større jordskjelvet fant sted 1. august 2014 og målte 5,6 på Richters skala. Episenteret var ca. 19 km. utenfor kysten av Alger og ble fulgt av flere mindre etterskjelv.

Det er anbefalt å være oppmerksom og mentalt forberedt på hva man skal gjøre om man skulle oppleve et jordskjelv. Eksperter anslår at ca 1/3 av de som omkommer i større jordskjelv ville overlevd om de hadde visst hvordan de skulle forholde seg før, under og like etter jordskjelv. Nedenunder følger noen enkle råd man kan følge for å være forberedt.

Før jordskjelvet:

- Det anbefales at alle familiemedlemmer regelmessig gjennomfører førstehjelpskurs.

- Identifiser trygge plasser i hjemmet hvor man kan dukke, helst under et solid bord, og holde seg fast mens jordskjelvet pågår. Hovedhensikten med å dukke under et bord eller lignende er for å beskytte seg mot løse gjenstander eller hyller som kan falle over en. Døråpninger er ikke ideelle beskyttelsessteder fordi døren kan slå igjen mens skjelvet pågår. Man bør heller ikke dukke ned nær yttervegger og vinduer som kan falle ut under skjelvet. Et jordskjelv varer ofte fra 10 – 70 sekunder. Er man i sengen bør man bli værende der til skjelvet er over.

- Alle familiemedlemmer bør kjenne til hvor hovedkranen til en eventuell gassledningen er for å stenge denne i det man forlater bygningen umiddelbart etter skjelvet.

- Avtal på forhånd møteplass utenfor boligen. Denne bør være på åpent sted slik at man unngår ulykker hvis bygg faller sammen pga. etterskjelv.

- Enkelte eksperter anbefaler å pakke en liten ryggsekk som står beleilig til ved utgangsdøren, som vanligvis tjener som evakueringsdør. Denne bør inneholde:
- kopi av alle relevante sider i passet
- ekstra fotografier
- andre personlige dokumenter, samt liste over verdisaker man må forlate i boligen
- joggesko eller myke sko i tilfelle man må ta seg fram til fots
- penger i lokal valuta, samt USD eller EURO
- toalettveske
- vannflasker for ca. ett døgns forbruk
- tørrmat som tåler litt lagring, som kjeks eller annen tørr turmat
- lommelykt med ekstra batteri
- vindtett jakke og annet klesskifte av behagelige og varme klær
- fløyte
- smertestillende medisiner og plaster / forbindingssaker. En liten førstehjelpspute kan f.eks. skaffes gjennom NAF i Norge.

Fyll ikke sekken med mer enn hver person kan klare å bære på egen hånd. Dette gjelder også evt. barn.

Det bør vurderes å ha en minilommelykt og en fløyte på f.eks. nøkkelknippet.

Under jordskjelvet:
Dukk på nærmeste sikre sted, helst under bord, ved siden av en solid stol eller lignende og hold deg fast til skjelvet er over.

Etter jordskjelvet:
Evakuèr bygningen umiddelbart etter skjelvet. Denne kan helt eller delvis rase sammen pga. etterskjelv eller skader oppstått under hovedskjelvet. Slå av hovedgassledningen og ta med ev. ferdigpakket sekk og ev. satellitt-telefon. Mobiltelefonen bør være med selv om det antas at mobilsambandet blir lammet umiddelbart etter skjelvet. Prøv å opprett kontakt med kontaktperson i firmaet du er tilknyttet eller ambassaden. Hvis telefonnettet ligger nede og kontakt ikke kan opprettes bør familien ta seg til felles møteplass utenfor ambassadens kanselli.

Hvis du / familien er tilknyttet et av de store norske selskapene bør selskapets planer / bestemmelser følges.


Bookmark and Share