Arbeid eller studier

For å kunne søke om arbeidstillatelse eller studieoppholdstillatelse i Norge må et konkret og personlig arbeidstilbud eller en studieplass må være innvilget før søknaden leveres og skriftlig dokumentasjon på tilbudet vedlegges.

våre franske sider finner du informasjon om framgangsmåte for å søke om arbeidstillatelse eller studieoppholdstillatelse i Norge.

Generell informasjon studie- og arbeidstillatelse finner du på UDIs nettsider.

 


Bookmark and Share