Visum til Norge, Island og Danmark

Søknad om visum skal fremsettes ved norsk utenriksstasjon hvis Norge, Island eller Danmark er hovedreisemålet innenfor Schengen-området. Hvis det ikke er noe hovedreisemål, skal søknad om visum fremsettes ved utenriksstasjonen til det Schengen-landet hvor første innreise skal skje. Som hovedregel skal søknaden fremsettes personlig der visumsøkeren har sitt faste bosted.

Registrering på nett kan du gjøre her: https://selfservice.udi.no/

Mer informasjon om visum finner du hos www.udi.no


Bookmark and Share