Søknad om visum skal fremsettes ved norsk utenriksstasjon hvis Norge, Island eller Danmark er hovedreisemålet innenfor Schengen-området. Hvis det ikke er noe hovedreisemål, skal søknad om visum fremsettes ved utenriksstasjonen til det Schengen-landet hvor første innreise skal skje. Som hovedregel skal søknaden fremsettes personlig der visumsøkeren har sitt faste bosted.

Les mer

Her finner du nyttige lenker og informasjon om familieinnvandring til Norge.

Les mer

For personer som søker om familieinnvandring.

Les mer

For å kunne søke om arbeidstillatelse eller studieoppholdstillatelse i Norge må et konkret og personlig arbeidstilbud eller en studieplass må være innvilget før søknaden leveres og skriftlig dokumentasjon på tilbudet vedlegges.

Les mer