Statsborgerskap

De generelle regler om statsborgerskap finnes forklart på UDI sine hjemmesider www.udi.no

Lov om norsk statsborgerskap av 10. juni 2005 nr. 51 inneholder bestemmelser om hvem som er norsk statsborger og om hvordan man kan erverve og tape norsk statsborgerskap. Les mer