Pass

Norske passøkere i Algerie og Tunisia må henvende seg personlig til ambassaden i Alger for å avgi biometriske data. Les mer

Informasjon om utstedelse av pass til barn (opptil 16 år) Les mer

Ved tap av pass er ambassaden behjelpelig med utstedelse av nødpass eller annet reisedokument for hjemreise. Nødpass utstedes imidlertid kun i situasjoner hvor det er helt nødvendig, for eksempel dersom reisende har en returbillett som gjelder kort tid etter at passet er tapt. Returen kreves dokumentert. Nødpass utstedes kun i ambassadens åpningstid.   Tap av pass Dersom du har mistet eller b Les mer

Alle søknader om personnummer for barn født i utlandet må sendes fra ambassaden. Les mer