Notarialforretninger

Sist oppdatert: 16.02.2016 // Ambassaden kan utføre følgende notarialforretninger.

1) Bekrefte underskrifter, for eksempel bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person.

2) Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi).

3) Legalisering av dokumenter. Legalisering er en bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentets innhold er korrekt.

  • For dokumenter utstedt i Norge er ordinær legaliseringsprosess: Dokumentet bekreftes av byfogdembete eller tingrett i Norge, deretter av Utenriksdepartementet, og så av det enkelte lands ambassade som er akkreditert til Norge. Dette er beskrevet på UDs nettsider.
  • For dokumenter utstedt i Algerie er ordinær legaliseringsprosess: Dokumentet må foreligge i original samt i autorisert oversettelse, og må legaliseres av det algeriske utenriksdepartementet før ambassaden tar det imot.

Vennligst merk:

  • Ambassaden kan bare utføre notarialforretninger når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.
  • Fødselsattest på engelsk fås kun ved direkte henvendelse til lokalt ligningskontor, og kan kun sendes til folkeregistrert adresse.
  • Papirer for legalisering kan leveres til ambassaden etter avtale mellom søndag og torsdag kl. mellom kl.13 og 15. Vennligst bestill time på [email protected] . Det er nødvendig å medbringe gyldig identifikasjon.
  • Gebyret for legalisering er p.t. 2700,- DZD

 


Bookmark and Share