Konsulær bistand

Utenriksdepartementets reiseregistreringssystem for norske borgere i utlandet. Les mer

Ambassaden kan utføre følgende notarialforretninger. Les mer

De generelle regler om statsborgerskap finnes forklart på UDI sine hjemmesider www.udi.no

Utenriksstasjonen vil bistå med hjemsendelse av kiste i samarbeid med lokale begravelsesbyrå og internasjonale forsikringsagenter. Pårørende eller andre vil måtte garantere for kostnadene dersom avdøde ikke er dekket av gyldig forsikring. Les mer